Finanse

Zestawienie wpływów i wydatków (rok szkolny 2020/2021)

Sprawozdanie
finansowe
Rady Rodziców
za rok 2020/2021

(zatwierdzone)

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2020/2021