Dokumenty

Szablony wspomagające wybory do oddziałowych rad rodziców (tzw. trójek klasowych)

Szablony wspomagające wybory prezydium Rady Rodziców

Upoważnienie do zastępstwa na zebraniu Rady Rodziców

upoważnienie do zastępstwa na zebraniu Rady Rodziców.docx

Druk do zbierania składki na Radę Rodziców podczas zebrań w klasach

wpłaty na Radę Rodziców SP w Szczodrzykowie.docx

Akty prawne i informacje dot. funkcjonowania Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców SP
w Szczodrzykowie
, 31.08.2021 r.

Regulamin Rady Rodziców-31.08.2021.docx

Uprawnienia i obowiązki Rady Rodziców

Uprawnienia i obowiązki Rady Rodziców.docx

Wyciąg z przepisów dot. Rady Rodziców

Wyciąg z przepisów dot. Rady Rodziców.docx

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców
za rok 2019/2020

(zatwierdzone)

RADA RODZICÓW - SPRAWOZDANIE_2019_2020.xlsx